Niedobory

Ziemniaki - niedobór boru

W ziemniakach brak boru objawia się chlorozą na młodych liściach, karłowatością roślin oraz pęknięciami na bulwach. Większość gleb w Polsce odznacza się niską zasobnością w przyswajalny bor. Najgorzej jest na wschodzie kraju. Z badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że w tym rejonie udział takich gleb przekracza 95%. Bor musi być równomiernie dostępny dla uprawy ziemniaków przez cały okres wegetacji, bo w przypadku tego składnika prawie nie zachodzi zjawisko tzw. jego reutylizacji, czyli przemieszczania się boru ze starszych, dolnych liści do młodszych, górnych.

Ziemniaki - niedobór boru - Jak zwalczać ?


Ziemniaki - niedobór boru - Jak zapobiegać ?