Niedobory

Ziemniaki - niedobór azotu

Niedobór azotu w ziemniaku powoduje nasilenie rozwoju chorób bakteryjnych i grzybowych. Zwiększa podatność na uwodnienie bulw, a co za tym idzie podatność na uszkodzenia mechaniczne, gorsze przechowywanie i większe straty podczas przechowywania. Przy niedoborze azotu w bulwach gromadzą się azotany szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Pogarszają się też walory smakowe i przechowalnicze ziemniaka. Aby zapobiec niedoborom azotu w ziemniaku, należy nawozić uprawy, co zwiększa odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i stres wodny (lepsze ukorzenienie, mniejsze uwodnienie cytoplazmy). Nawożenie wpływa pozytywnie na tworzenie i gromadzenie białka i skrobii w bulwach oraz na wielkość bulw.

Ziemniaki - niedobór azotu - Jak zwalczać ?


Ziemniaki - niedobór azotu - Jak zapobiegać ?