Niedobory

Rzepak - niedobór siarki

Podstawowym składnikiem drugorzędnym koniecznym do życia dla rzepaku jest siarka, która jest przez niego przyswajana przede wszystkim wiosną. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie białek i enzymów oraz w syntezie innych składników pokarmowych. Odpowiednie nawożenie w miejscach, gdzie występuje niedobór siarki, powoduje przyrost plonu nasion i obniżenie  porażenia chorobami. Objawem niedoboru siarki w rzepaku jest żółta marmurkowatość młodych liści. Przy zaawansowanym niedoborze liście zwijają się łyżeczkowato i przebarwiają na niebiesko. Przy ostrym niedoborze siarki można zastosować dokarmianie dolistne.

Rzepak - niedobór siarki - Jak zwalczać ?


Rzepak - niedobór siarki - Jak zapobiegać ?