Niedobory

Rzepak - niedobór manganu

Rzepak jest uprawą szybko rosnącą wiosną, wymagającą intensywnego nawożenia makro- i mikroskładnikami. W tej fazie nawożenie doglebowe jest niewystarczające. Zapotrzebowanie tej uprawy na mikroelementy należy uzupełniać nawożeniem dolistnym. Bardzo duże znaczenie dla dobrej zimnotrwałości rzepaku ma m.in. mangan. Zastosowanie w fazie 5-6 liści odpowiednich nawozów zwiększa produkcję białek i cukrów.

Rzepak - niedobór manganu - Jak zwalczać ?


Rzepak - niedobór manganu - Jak zapobiegać ?