Niedobory

Kukurydza - niedobór azotu

Przy niedoborze azotu zmniejsza się w kukurydzy masa plonu oraz zawartość białka w ziarnie. Pogarsza się też skład aminokwasowy białek. Niedobór azotu rozpoznać można po żółknięciu liści, początkowo od szczytu, następnie wzdłuż nerwu głównego. Azot jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym podczas całego okresu wegetacji. Przy niedoborze azotu w fazach krytycznych, kolby są małe i słabo wypełnione na szczycie. Aby nie dopuścić do zmniejszenia plony spowodowanego niedoborem azotu, należy kukurydzę odpowiednia nawozić, uwzględniając wymagania pokarmowe uprawianych roślin. Efektywność nawożenia azotem jest zdecydownie lepsza na glebie o uregulowanym odczynie (pH w 1m KCI powyżej 5,5) i co najmniej średniej zasobności przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.

Kukurydza - niedobór azotu - Jak zwalczać ?


Kukurydza - niedobór azotu - Jak zapobiegać ?