Choroby

Rdza brunatna pszenżyta

(łac: Puccinia recondita)

Choroba wywoływana przez grzyby. Objawem chorobowym są owalne, rdzawobrązowe skupiska zarodników, które pojawiają się na górnej powierzchni liści w rozproszeniu lub ułożone gniazdowo. Na dolnej stronie liści występują skupiska zarodników w kolorze czarnobrązowym. Rdza ogranicza proces fotosyntezy, zwiększa oddychanie i parowanie liści. Rozwój roślin zostaje w ten sposób zahamowany. Aby zwalczyć tę chorobę, należy stosować opryski fungicydami.

Rdza brunatna pszenżyta - Jak zwalczać ?


Rdza brunatna pszenżyta - Jak zapobiegać ?