Choroby

Mączniak róży

Choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. var. rosae. Jej rozwojowi sprzyjają nagłe zmiany temperatury, brak przewiewu spowodowany dużym zagęszczeniem roślin oraz przenawożenie azotem. Objawy chorobowe występują na pędach, liściach i pąkach w postaci białego, mączystego nalotu. Części roślin są zniekształcone, a kwiaty często wcale się nie rozwijają. Wzrost całej rośliny zostaje zahamowany, a liście obumierają i przedwcześnie opadają. Źródło infekcji zimuje w pączkach, na łodygach oraz na opadłych liściach. Aby zapobiec chorobie, należy stosować opryski fungicydami.

Mączniak róży - Jak zwalczać ?


Mączniak róży - Jak zapobiegać ?


Aby zapobiec chorobie, należy stosować opryski fungicydami.